- Hoved snitt -

Snitt som viser bebyggelsens avtrapping og tilpasning til terreng.