- Fasader er etterisolert og støyskjermet med nye vinduer  -