- utsikt fra terrasse -

Utvidet terrasse og nytt glassrekkverk gir bedre utnyttelse og utsikt