- Det gamle tørrlageret -

Det gamle tørrlageret ble revet og erstattet av nybygg