- Modell av konkurranseutkast -

Vaskehall og butikkarkade