- Eksisterende situasjon -

Rådhuset og pollen slik det er i dag.