- Forslag til ny forretningsstrøk -

Det kan etableres arkader og glassoverdekkete gater for å skjerme mot vær og vind og for å oppnå større, sammenhengende forretningsstrøk