- Perspektive fra kantine terrasse -

Felles kantine har terrasse med utsikt til elva