- Situasjon etter utbygging -

Ny hytte til høyre på bildet