- Langsnitt -

snitt gjennom plenumsal, publikumsarealer og filmrom