- Tverrsnitt -

Tverrsnitt gjennom plenumsal og administrasjon