273.JPG

BALDERS TERRASSE 3

Trondheim

Sted: Fernand Nissens veien 43, Trondheim 

Dato: ferdigstillelse 2016

Type: Boligbebyggelse

Detaljregulering og detaljprosjektering 

størrelse: 4500 m²

 

Detaljregulering og prosjektering av 30 leiligheter i boligblokk med underliggende parkeringskjeller. Ferdigstilt 2016.

© 2016 - JM arkitektkontor