top of page
Dampsaga øst, Steinkjer, arkitektkonkurranse

DAMPSAGA ØST

STEINKJER

Sted: Steinkjer, Nord-Trøndelag

Dato: 1986

Type: Bebyggelsesplan med variert reguleringsformål 

(næring – forretning, kontor, hotell, bolig, kultur og senere prosjektering av parkeringshus og bensinstasjon).

Status: ferdigstilt 1987

Størrelse: 22 000 m²

 

Første premie i åpen arkitektkonkurranse omfattet to deler; én med bilrelaterte funksjoner og én med blandete funksjoner; bolig, forretning, kultur, mm. Første byggetrinn består av parkeringshus, bensinstasjon og butikkarkade med båtrelaterte virksomheter.

bottom of page