top of page
erkepisbegården, trhondheim, arkitektkonkurranse, domkirke, Nidaros,

ERKEBISPEGÅRDEN,

Trondheim

Sted: Trondheim

Dato: 1991

Type: Kultur

Status: Åpen Internasjonal arkitektkonkurranse

 

 

Én av fem finalister i internasjonal arkitektkonkurranse om prosjekt for gjenoppbygging av Erkebispegårdens brente deler, ombygging av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders verksteder og utforming av plassen foran Domkirkens vestfront. 

Kontoret leverte tre utkast i to konkurransefaser med motto Seil, Hvelv og Rød Tråd.

bottom of page