top of page
Sandvika, øst, byplan, illustrasjonsplan

SANDVIKA ØST, PRIVAT INNSPILL

SANDVIKA

Sted: Sandvika

Dato: April 2014

Type: Byplan

Status: Prosjekt

 

 

Illustrasjonsplanen er et privat innspill fra jm arkitektkontor til Bærum kommunes Områderegulering for Sandvika øst i 2014.

Planen, som viser forslag til utnyttelse og fortetting av gamle Sandvika sentrum på elvens østsides, ble sendt til kommunens politikere og administrasjon, gårdeiere og næringsdrivere.

Planen ble publisert i pressen. 

Innspillet ble ikke besvart.

bottom of page