top of page

 

j m arkitektkontor er en veletablert praksis som holder til i Sandvika. Kontoret ble etablert i 1987 av Jon Meland.

 

Kontorets arbeidsmetode bygger på en leken arkitektonisk nysgjerrighet parret med stor teknisk/faglig kompetanse og interesse, brukerforståelse og samfunnsengasjement. Vi er stadig opptatt av å finne de gode ideene for å oppnå stedstilhørighet og glede for brukere som skal forholde seg til en ny virkelighet. Viktig for oss er menneskene som vil leve sine liv i det miljøet vi bidrar til å skape.

jm arkitektkontor arbeider i ulik skala; fra urban kontekst til landlig landskap. Våre oppdrag omfatter fritidsbebyggelse, boligutvikling, boligfelt, kontor- og næringsbebyggelse, byutvikling og arealanalyse, vurdering av utbyggingspotensial, utvikling av planalternativer og byggeprosjekter. Våre kunder er private eiendomsutviklere, kommuner, offentlige etater og privatpersoner.

 

Kontoret er lite og arbeider effektivt basert på lang erfaring og gode arbeidsrutiner. Kontoret har et stort faglig engasjement og etterstreber høy kvalitet i alle prosjekter.

Jon Meland

 

jm@jmark.no

 

+47 412 85 842

 

 

Grunnlegger av jm arkitektkontor.

Uteksaminert fra Arkitektavdelingen ved Norges Tekniske Høgskole i Trondheim i 1980.

 

Jon har tidligere jobbet med store og komplekse prosjekter:hos Lund & Slaatto Arkitekter, Niels Torp Arkitekter, Narud, Stokke, Wiig Arkitekter og NBBJ. Noen av prosjektene er:

 

 • St. Olavs Hospital, Trondheim

 • Telenor hovedkontor, Fornebu, Bærum

 • Bergen jernbanestasjon, ny Vestfløy, og Nonneseter Kollektivtrafikkterminal, Bergen

 • Badebakken boliger, Nydalen, Oslo

 • Trekanten boliger, Asker

 • Schibsted trykkeri, Nydalen, Oslo

 • Skøyen næringspark, Oslo

 • Sølvberget kulturhus i Stavanger

 

Jon har også erfaring som Building Coordinator for ICMC i Riyadh, Saudi Arabia.

 

I 1987 etablerte Jon egen praksis etter premie i arkitektkonkurransen om Dampsagaområdet i Steinkjer og gjenoppbygging av Erkebispegården i Trondheim.

 

Jons erfaring omfatter arealplanlegging og prosjektering av komplekse bygg i alle faser fra konseptutvikling til ferdigstillelse.

 

Blant kontorets oppgaver og prosjekter er:

 

 • Gartner Moums Hage, Trondheim: Småhusbebyggelse - Reguleringsplan og prosjektering

 • Balders Terrasse, Trondheim, fase 3: 30 leiligheter og p-kjeller - Reguleringsplan og prosjektering

 • Balders Terrasse, Trondheim, fase 1 og 2: 115 leiligheter, næringsareal og p-kjeller - Reguleringsplan og prosjektering

 • Nedre Vollgate 11, Oslo. Rehabilitering av kontorbygg - søknad rammetillatelse

 • Fylkets hus, Steinkjer (tidligere Kompetansesenteret): Kontorbygg

 • Nordsileiret og Dampsaga Øst, Steinkjer: Bebyggelsesplaner og prosjektering av næringsbygg

 • Diverse eneboliger og hytter

   

   

Jon 3

Jon 3

bottom of page