top of page

Fra tomten er det utsikt til skærgården og havet

Bolig bebyggelse på Nordskaget, Frøya: utsikt fra tomten

BOLIGBEBYGGELSE PÅ NORDSKAGET

FRØYA

Sted: Nordskaget, Frøya

Dato: 2012

Type: Boligbebyggelse

Status: skisseprosjekt

størrelse: 3175 m²

 

Detaljregulering og skisseprosjekt av boligbebyggelse med 49 boenheter for unge familier.

Det er lagt vekt på å tilrettelegge for gode og varierte sosiale møteplasser; atkomstgallerier, felles takterrasser, møterom/kjøkken, gjesterom, frisør og uteplasser.

Fra tomten er det utsikt til skjærgården og havet.

Alternativ situasjonsplan

bottom of page