top of page
små hus bebyggelse i Trondheim: modell av tildlig skisseprosjekt

Gartner Moums Hage

Trondheim

Sted: Trondheim 

Dato: 2015

Type: Boligbebyggelse

Status: Detaljplan/prosjektering - Pågår

 

Detaljregulering og prosjektering av seks frittliggende eneboliger. Planlagt bebyggelse er i 2-3 etasjer og omkranser et større, felles grøntareal. Atkomstvei er lagt på skyggesiden mot nord og øst for å oppnå mest mulig felles grøntareal.

bottom of page