top of page
små hus bebyggelse i Trondheim: modell av tildlig skisseprosjekt

Gartner Moums Hage

Trondheim

Sted: Trondheim 

Dato: 2015

Type: Boligbebyggelse

Status: Detaljplan/prosjektering - Pågår

 

Detaljregulering og prosjektering av seks frittliggende eneboliger. Planlagt bebyggelse er i 2-3 etasjer og omkranser et større, felles grøntareal. Atkomstvei er lagt på skyggesiden mot nord og øst for å oppnå mest mulig felles grøntareal.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page