top of page
Rema 1000 trondheim, næring i boligblokker

REMA 1000 

TRONDHEIM

Sted: Trondheim

Dato: 2007

Type: Næring

Status: Rammetillatelse 2005, ferdigstillelse 2007

Størrelse: 2500 m² næring/p-kjeller og 9750 m² bolig

 

Butikken er del av et større kompleks med fem boligblokker med underliggende næringsarealer og parkeringskjeller.

Næringsdelen inneholdt opprinnelig matbutikk, kiosk, kafé, apotek og restaurant, kontor og lager. Matbutikken har senere utvidet på bekostning av andre, mindre virksomheter.

bottom of page