Balders terrasse 1 og 2, Trondheim: prosjekt oversikt i Kong Øysteins veg 14-22

BALDERS TERRASSE 1 og 2

Trondheim

Sted: Kong Øysteins veg 14-22, Trondheim 

Dato: 2005-2010

Type: Boligbebyggelse i felt

Status: Ferdigstillelse 1. byggetrinn 2007.

             Ferdigstillelse 2. byggetrinn 2010.

Størrelse: 12250 m² totalt inkl. kjellerparkering og næringsarealer

 

Reguleringsplan for og detaljprosjektering av fem boligblokker med i alt 148 leiligheter i varierende størrelser pluss parkeringskjeller og 2500 m² forretningsareal.

 

Leilighetene er orientert mot felles utearealer. Gjennomgående gangforbindelser knytter bebyggelse og utearealer sammen. Leilighetene har atkomst til felles takterrasser.

 

Balkongenes utforming, størrelse og plassering skaper fasadevariasjoner.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom