top of page
Balders terrasse 1 og 2, Trondheim: prosjekt oversikt i Kong Øysteins veg 14-22

BALDERS TERRASSE 1 og 2

Trondheim

Sted: Kong Øysteins veg 14-22, Trondheim 

Dato: 2005-2010

Type: Boligbebyggelse i felt

Status: Ferdigstillelse 1. byggetrinn 2007.

             Ferdigstillelse 2. byggetrinn 2010.

Størrelse: 12250 m² totalt inkl. kjellerparkering og næringsarealer

 

Reguleringsplan for og detaljprosjektering av fem boligblokker med i alt 148 leiligheter i varierende størrelser pluss parkeringskjeller og 2500 m² forretningsareal.

 

Leilighetene er orientert mot felles utearealer. Gjennomgående gangforbindelser knytter bebyggelse og utearealer sammen. Leilighetene har atkomst til felles takterrasser.

 

Balkongenes utforming, størrelse og plassering skaper fasadevariasjoner.

bottom of page