top of page
Løkkehaven, parkplan, sandvika, situasjonsplan

LØKKEHAVEN PARKPLAN

SANDVIKA

Sted: Sandvika

Dato: 2012

Type: revitalisering av eksisterende park of parkbebyggelse

Status: Prosjekt

 

Eiendommen ved Sandvikselva eies av Bærum kommune. De små husene er rehabilitert og leies ut til private drivere. De inneholder butikker med brukskunst, keramikkverksted, grendemuseum og kafé. Parken og husenes forplass benyttes til utendørsarrangementer sommers tid. Én av driverne ønsket å få utarbeidet en parkplan for å få større oppmerksomhet omkring parkens og bebyggelsens utnyttelse. Planen ble presentert for kommunen.

bottom of page