- Grøntarealene mellom bebyggelsen har variert utnyttelse og karakter, her sett fra hovedatkomsten -