- Fugleperspektiv av prosjektet -

Integrering av ny bebyggelse i eksisterende miljø